Główna

Projekt badawczy „Ziarno” realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce „A”
pt.: „Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny parametrów technologicznych i klasyfikacji ziarna z zastosowaniem analizy obrazów”
na podstawie umowy: Nr PBS3/A8/38/2015 a finansowany przez NCBR.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2018.

Opracowany system oceny parametrów jakościowych w powyższym projekcie dotyczy jęczmienia browarnego jako surowca do produkcji słodu jęczmiennego.

Uczestnicy projektu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Politechnika Łódzka,
Politechnika Wrocławska,
Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o.

WIĘCEJ

Cele projektu

Naukowe: Identyfikacja z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych cech oraz związków pomiędzy cechami ziarna jęczmienia.
Aplikacyjne: Opracowanie założeń przemysłowej automatycznej technologii, opracowanie algorytmów do analizy zdjęć, podniesienie konkurencyjności Konsorcjum Naukowego.

WIĘCEJ