Beneficjenci

Gotowy system będzie mógł być wykorzystywany przez:

 1. zakłady przetwórstwa piwowarskiego,
 2. firmy magazynujące i przechowujące zboża,
 3. zakłady zajmujące się przetwórstwem zboża - młyny, słodownie, kaszarnie,
 4. producentów rolnych,
 5. grupy producenckie,
 6. konsumentów.
 7. Pośrednio zainteresowani wynikami projektu będą:
 8. hodowcy kwalifikowanego materiału siewnego,
 9. firmy nasienne,
 10. ośrodki kształcenia zawodowego w kierunku rolnictwa, przetwórstwa oraz technologii żywności,
 11. inne ośrodki badawczo-rozwojowe.