Publikacje

Publikacje

Lampa P., Mrzygłód M., Reiner J. 2016. The methods of manipulation and image acquisition of natural products on the example of cereal grains. “Control & Cybernetics”, 2016, 45 (3), 339-354
M. Kociołek, P. M. Szczypiński and A. Klepaczko. Preprocessing of barley grain images for defect identification. 2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznan, 2017, pp. 365-370.doi: 10.23919/SPA.2017.8166894
Dolata P., Mrzygłód M., Reiner J. 2017.  Double-stream convolutional neural networks for machine vision inspection of natural products. Applied Artificial Intelligence. 2017, vol. 31, nr 7/8, s. 643–659. IF=0,527

Zapotoczny P., Ropelewska E. 2016. Application of hyperspectral imaging for cultivar discrimination of malting barley grains. Agricultural Engineering, 20(3): 207-217
P. M. Szczypiński, A. Klepaczko and M. Kociołek. QMaZda — Software tools for image analysis and pattern recognition. 2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznan, 2017, pp. 217-221.doi: 10.23919/SPA.2017.8166867
P. M. Szczypiński, A. Klepaczko and M. Kociołek. Barley defects identification. Proceedings of the 10th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Ljubljana, 2017, pp. 216-219. doi: 10.1109/ISPA.2017.8073598
K. Szturo and P. M. Szczypiński. Ontology based expert system for Barley grain classification. 2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznan, 2017, pp. 360-364. doi: 10.23919/SPA.2017.8166893
Ropelewska E. Relationship of thermal properties and ergosterol content of barley grains. 2018 Journal of Cereal Science 79 (2018) s. 328-334, IF-2.302
Zapotoczny P., Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. 2018. The use of polarized light and image analysis in evaluations of the severity of fungal infection in barley grain. Computers and Electronics in Agriculture, po recenzji IF=2.427

 

Patenty

Zgłoszenie prawa ochronnego na wzór, Nr 125964, Zapotoczny P.: Matryca do układani a ziarna zbóż i innych roślin uprawnych na skanerze płaskim.

Patent Polska PAT.229594, 2018-03-15, Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P, Sposób akwizycji obrazów ziarna na potrzeby oceny jego jednorodności i parametrów technicznych oraz układ do realizacji tego sposobu, Politechnika Wrocławska.

Zgłoszenie patentowe, Czerwiec 2018. Zapotoczny P., Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. Sposób identyfikacji zagrzybienia ziarna zbóż i innych roślin uprawowych.

 

Konferencje i seminaria

 

I. Korczyńska, A. Jarosik, P.M. Szczypiński, P. Zapotoczny. Computer vision quality assessment of barley kernels,  EFITA/WCCA/CIGR Conference, Poznań 2015 (referat, prezentacja i streszczenie)
M. Owczarek, P.M. Szczypiński. 3D reconstruction of barley kernels,  EFITA/WCCA/CIGR Conference, Poznań 2015 (referat, prezentacja i streszczenie)
Zapotoczny P., Ropelewska E. Application of hyperspectral imaging for cultivar discrimination of malting barley grains., EFITA/WCCA/CIGR Conference, Poznań, June 29 – July 02, 2015 (prezentacja oraz opublikowane doniesienie konferencyjne)
Zapotoczny P. Przegląd istniejących systemów sortujących. Badania własne w zakresie analizy obrazu., Seminarium naukowe, 21-22 września 2015 roku, Wrocław (prezentacja)
Ropelewska E. Przegląd literatury - wybrane publikacje. Seminarium naukowe, 21-22 września 2015 roku, Wrocław (prezentacja)
Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. Metody akwizycji, Prezentacje postępów projektu. I Seminarium Projektowe, Wrocław, 21.09.2015

Zapotoczny P. Ropelewska E. Pomiar właściwości fizycznych i oznaczenie podstawowego składu chemicznego ziarna. 2016 styczeń, Poznań, seminarium projektowe
P. M. Szczypiński. Projekt Ziarno, Seminarium, Poznań, styczeń 2016 (prezentacja)
Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. Akwizycja obrazów na  tarczy i transport ziarniaków, Prezentacja postępów projektu. II Seminarium Projektowe, Poznań, 15.01.2016
Zapotoczny P. Ocena przydatności wybranych właściwości fizycznych ziarna do  identyfikacji odmianowej jęczmienia browarnego i pastewnego. XXIII Szkoła Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane, 01 - 05 lutego 2016 (prezentacja)
Ropelewska E. Wpływ odmiany na wybrane właściwości termiczne ziarna jęczmienia browarnego i pastewnego. XXIII Szkoła Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane, 01 - 05 lutego 2016 (prezentacja)
Lampa P. M. Mrzygłód. J. Reiner. Układ dwukierunkowej akwizycji obrazów ziaren zbóż w systemie automatycznej inspekcji jakości, III Ogólnokrajowa Konferencji Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Wrocław, referat 04-2016
Zapotoczny P. Ropelewska E. Pomiar właściwości optycznych oraz  oznaczenie podstawowego składu chemicznego ziarna-Korelacje. 2016 Maj, Łódź, seminarium projektowe
Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. Stabilizacja ziarniaków i układ separacji, Prezentacja postępów projektu. III Seminarium Projektowe, Łódź, 19-20.05.2016
Ropelewska E. Identyfikacja zagrzybienia ziarna zbóż z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych. 2016 Maj, Łódź, seminarium projektowe
Lampa P., Mrzygłód M., Reiner J. The methods of manipulation and image acquisition of natural products on the example of cereal grains, MSM2016: The 12th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, Białystok 3-6.06.2016, plakat
Zapotoczny P, Ropelewska E. Application of image analysis. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Institutt for energi- og prosessteknikk. Wrzesień 2016 – seminarium
Lampa P. Widzenie maszynowe do inspekcji ziarniaków zbóż, Szkoła Inżynierii Systemów Biotechnicznych, Nowa Kaletka 12-15.10.2016, referat
Piotr M. Szczypiński. Wprowadzenie do Współczesnej Inżynierii – Kolor, obraz i technika wizyjna, Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych, Nowa Kaletka, 2016 (prezentacja)
K. Szturo. Zastosowanie ontologii do rozpoznawania ziaren jęczmienia, Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych, Nowa Kaletka, 2016 (prezentacja
Zapotoczny P. Zespoły interdyscyplinarne – czy warto współpracować, Szkoła Inżynierii Biosystemów, Nowa Kaletka, 12-15 października 2016
Reiner J. Industrial 4.0 i Precision Agriculture - jako obecne wyzwania dla R&D, Szkoła Inżynierii Systemów Biotechnicznych, Nowa Kaletka 12-15.10.2016, referat
Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. Metody 3D, Prezentacja postępów projektu. IV Seminarium Projektowe, Nowa Kaletka, 13-14.10.2016
Michał Kozłowski. Klasyfikacja ziarniaków jęczmienia browarnego z wykorzystaniem analizy obrazu i głębokiej sieci neuronowej, Nowa Kaletka, 2016 (prezentacja)
Ropelewska E. Identyfikacja porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych. Olsztyn, seminarium wydziałowe UWM/WNT
Ropelewska E. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do identyfikacji porażenia ziarniaków pszenicy przez grzyby.., Materiały konferencyjne - Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, CREATIVETIME, Kraków, 2016, str. 36.

P. M. Szczypiński, A. Klepaczko. Projekt Ziarno, Seminarium, Olsztyn, luty 2017 (prezentacja cz. 1 i cz 2)
Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P.  Badania spektralne i rozpraszalności, Prezentacja postępów projektu. V Seminarium Projektowe, Olsztyn, 15.02.2017
K. Szturo. Zastosowanie ontologii w dyskryminacji ziaren jęczmienia browarnego, seminarium Zakładu Elektronik Medycznej PŁ, 8 lutego 2017 (prezentacja)
Zapotoczny P. Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny parametrów technologicznych i klasyfikacji ziarna z zastosowaniem analizy obrazów, Seminarium, 16-17 lutego 2017 roku, Olsztyn (prezentacja)
P. M. Szczypiński. Projekt Ziarno, Seminarium Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Łódź, marzec 2017 (prezentacja)
Reiner J. Agriculture 4.0, Warsztaty simul+, Saksońsko-dolnośląska współpraca transgraniczna w obszarze środowiska, Warsztaty projektowe i giełda kooperacji pod patronatem Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa, 4.04.2018, referat
Demczuk A. Identyfikacja zagrzybienia ziarna zbóż z wykorzystaniem danych spektralnych obrazowych i nie obrazowych, Seminarium Katedralne Maj 2017
Zapotoczny P. Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny parametrów technologicznych i klasyfikacji ziarna z zastosowaniem analizy obrazów. Pomiar właściwości fizycznych i oznaczenie podstawowego składu chemicznego ziarna, Seminarium, 28-29 czerwiec 2017 roku, Wrocław (prezentacja)
Ropelewska E. Identyfikacja porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych. Seminarium 28-29 czerwca 2017 roku Wrocław
Reiner J., Mrzygłód M., Lampa P. Architektura systemu (mechaniczna, elektroniczna, oprogramowanie) Prezentacja postępów projektu. VI Seminarium Projektowe, Wrocław, 30.06.2017
Lampa P. System inspekcji wizyjnej ziaren jęczmienia, Seminarium naukowe Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, 07.2017
Dolata P. Metody i algorytmy sztucznej inteligencji do inspekcji produktów naturalnych na przykładzie ziarna jęczmienia browarnego, Seminarium naukowe Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, 07.2017
Dolata P., Reiner J. Barley Variety Recognition with Orientation-aware Double-stream Convolutional Neural Networks, The Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) (AIMaViG'18), accepted as a short paper, Poznań 9-12.09.2018, referat
Zapotoczny P. Ocena jakości technologicznej ziarna jęczmienia browarnego z wykorzystaniem systemów wizyjnych Szkoła Inżynierii Systemów Biotechnicznych, Nowa Kaletka 20-23 października 2017 roku
Ropelewska E. Zastosowanie analizy termicznej w badaniach właściwości ziarniaków pszenicy i jęczmienia. Monografia - NAUKA I BIZNES-WYZWANIA XXI WIEKU


Prace Magisterskie


Aleksandra Jarosik, Opracowanie obrazowej metody klasyfikacji ziarniaków jęczmienia o różnym charakterze defektów, 2015, magisterska, Politechnika Łódzka
Dominik Dubiak, Opracowanie ontologii ziarniaków jęczmienia dla celów budowy systemu ekspertowego, 2015, magisterska, Politechnika Łódzka
Hubert Michał Kiedos, Opracowanie manipulatora wraz systemem wizyjnym do separacji mieszaniny ziarnistej, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska, 07.2016
Przemysław Dolata, Metody uczenia głębokiego do inspekcji produktów naturalnych, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska, 07.2016
Jacek Marek Rak, Badania algorytmów uczenia maszynowego do inspekcji wizyjnej jakości ziarna jęczmienia, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska 10.2016
Demczuk Adrian, Dyskryminacja odmian ziarna jęczmienia browarnego i pastewnego na podstawie wybranych właściwości fizycznych. praca dyplomowa magisterska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2016
Smorawa Milena, Pomiary hiperspektralne w ocenie jakości ziarna zbóż. praca dyplomowa magisterska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2016
Mateusz Włodarczyk, Detekcja i identyfikacja zapachów do kontroli jakości produktów żywnościowych, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska 01.2017
Bartosz Skokuń, Implementacja algorytmów uczenia maszynowego na procesorach GPU, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska 01.2017
Kinga Regina Krusik, Hyperspektralna kontrola jakości produktów naturalnych, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska 06.2017
Bartosz Tomasz Jarosz, Multisensoryczna, wizyjna inspekcja jakości ziaren zbóż, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska 06.2017