Uczestnicy projektu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Politechnika Łódzka,
Politechnika Wrocławska,
oraz
Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o.

Głównymi wykonawcami projektu są:

dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Lider projektu
dr hab. inż. Piotr Szczypiński – Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Jacek Reiner – Politechnika Wrocławska
mgr Konrad Musiał - Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o