Masa tysiąca ziaren

Masa 1000 ziaren jest podstawowym wskaźnikiem jakości towarowej ziarna zbóż i jest wyróżniającą cechą dla różnych odmian. Uzależniona od niej jest wydajność wielu procesów czy operacji jednostkowych, np. decyduje ona o wydajności obłuskiwania ryżu, a współczynnik korelacji wynosi 0,96. Masa właściwa i masa 1000 ziaren informuje o stopniu wypełnienia ziarna składnikami chemicznymi, o jego budowie morfologicznej, a także decyduje o ilościowym składzie produktów przemiału. Pomiar polega na zważeniu w kilku powtórzeniach 250 szt. ziarniaków i przeliczenia ich na masę 1000 sztuk. Masa 1000 ziaren dla jęczmienia browarnego mieści się z reguły w przedziale 35-45 g, natomiast w przypadku jęczmienia wielorzędowego 30-45 g (Gąsiorowski 1997d). Najbardziej pożądana jest uśredniona wartość masy 1000 ziaren.