Preferowane wyróżniki wartości browarnej odmian jęczmienia

Słodownie skupują obecnie najczęściej tylko wybrane odmiany jęczmienia browarnego, najlepsze pod względem jakości browarnej. Wyższa ocena wartości browarnej odmiany, oznacza większą szansę na uzyskanie wymaganych parametrów ziarna (Noworolnik, 2007). Na indeks jakości browarnej składają się podstawowe parametry jakościowe słodu, są to: ekstraktywność słodu, lepkość brzeczki, liczba Kolbacha, stopień ostatecznego od-fermentowania, siła diastatyczna (Gąsiorowski, 1997a, Leszczyńska, 2008).
Wyróżniono zakresy syntetycznej oceny wartości browarnej:

  • bardzo dobra (8,00 – 9,00);
  • dobra do bardzo dobrej (6,75 – 7,99);
  • dobra (5,50 – 6,74);
  • średnia do dobrej (4,25 – 5,49);
  • średnia (3,00 – 4,24) (Zych 2010).

Odmiany browarne poddaje się syntetycznej ocenie wartości browarnej zgodnie z metodą EBC. W obliczeniach uwzględnia się współczynniki ważności poszczególnych parametrów jakościowych słodu i brzeczki oraz ich wartości graniczne. Ostatecznie uzyskuje się wynik – ocenę charakteryzującą odmianę w skali od 0 do 9, przy czym wynik poniżej 5 dyskwalifikuje odmianę jako browarną (Gąsiorowski, 1997a).
Na wartość browarną i plon odmian jęczmienia browarnego wpływają czynniki agrotechniczne. Do najważniejszych należy zaliczyć ochronę roślin, nawożenie azotem, oraz gęstość siewu. Stosowanie herbicydów i fungicydów przyczynia się do większego plonowania, zwiększenia liczby kłosów, ziaren w kłosie, a także masy 1000 ziaren. Odpowiednie zastosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do wzrostu poziomu białka w ziarnie oraz do poprawy celności. Jednocześnie możliwe jest pogorszenie ekstraktywności słodu. Noworolnik (2012a) przeprowadził badania, na podstawie których wymienił szczegółowo skutki stosowania poszczególnych preparatów. Nawożenie jęczmienia browarnego wysokimi dawkami azotu powoduje zbyt duża zawartość białka, pogarsza ekstraktywność oraz celność. Niskie dawki azotu z kolei negatywnie wpływają na wielkość plonu. Istnieją odmiany, których metabolizm angażuje większą ilość azotu do budowy plonu, niż do odkładania go w ziarnie w formie białka, są to Mauritia i Prestige. Gęstość siewu odmian jęczmienia browarnego może, ale nie zawsze wpływa na jakość browarną. Noworolnik (2012a) określił wpływ gęstości siewu na poszczególne cechy jakościowe ziarna (zawartość białka, zawartość β-glukanów, celność ziarna i masę 1000 ziaren). Można stwierdzić, że cechy jakości browarnej i plon zależą w największym stopniu od właściwości odmian jęczmienia browarnego (Noworolnik 2012a).