Tekstura ziarniaków

Tekstura ziarniaków jęczmienia browarnego odznacza się obecnością silnie zrośniętej plewki, bruzdki na całej długości po stronie brzusznej ziarniaka oraz wyrastającej z niej u nasady szczoteczki. Powierzchnia ziarniaków jest delikatnie pomarszczona o złocistej barwie (Gąsiorowski 1997b). Istnieje wiele cech tekstury, które można porównywać za pomocą komputerowej analizy obrazu, w celu klasyfikacji odmian jęczmienia browarnego (Szczypiński, Zapotoczny 2012). Należy podkreślić, że jednolitość odmianowa jest jednym z kryteriów, które warunkują uzyskanie dobrego słodu. Dorodność to znacząca właściwość w przypadku jęczmienia browarnego, ponieważ określa udział ziarniaków dobrze wykształconych, wypełnionych i wyrównanych. Ziarna drobne są dyskwalifikowane podczas czyszczenia i sortowania (Gąsiorowski 1997b). Szczegółowe informacje na temat pomiaru tekstur obrazu zostały przedstawione w zakładce "Analiza Obrazu".

W analizie obrazu, tekstura jest cechą reprezentującą przestrzenne rozmieszczenie poziomów szarości poszczególnych pikseli w danym obszarze. Wyniki uzyskane z pomiaru tekstury mogą posłużyć do: 

- odróżnienia odmiennych obszarów lub do ich klasyfikacji,
- uzyskania opisu, z którego będzie można odtworzyć daną teksturę,
- podzielenia obrazu opartego na teksturze.

Pomiary tekstur mogą być oparte między innymi na:
1. Globalnej analizie statystycznej histogramu rozkładu jasności, (GLCM (Grey-Level Co-occurrence Matrix) oraz GLRM (Grey-Level Run-length Matrix – wg. formuł podawanych przez Majumdar i Jayas (1998), dla podstawowych składowych barwy RGB oraz dla obrazów składowej „I” (Intensity) po wykonaniu transformacji RGB-IHS).
2. Parametrach wyznaczonych na podstawie macierzy gradientu np.: wartość średnia bezwzględnej wartości gradientu, skośność wartości bezwzględnej gradientu, kurioza wartości bezwzględnej gradientu.
3. Parametrach wyznaczonych na podstawie macierzy długości ciągów pikseli np.: moment inwersyjny drugiego rzędu, współczynnik niejednorodności rozkładu poziomów jasności.
4. Parametrach wyznaczonych na podstawie macierzy zdarzeń np.: kontrast, korelacja, wariancja rozkładu brzegowego, entropia.
5. Parametrach wyznaczonych w dziedzinie częstotliwości obrazu np.: laplasjan maksimum widma, wartość kąta maksimum widma.