Wyrównanie ziarna

Wyrównanie ziarna bada się zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-R-74110:1998. Metoda polega na wyrażeniu w procentach stosunku masy ziarna pozostającego na sitach o wymiarach oczek 2,8 x 25 mm i 2,5 x 25 mm do masy przesiewanego ziarna (100 g). Wyrównanie na poziomie nie mniejszym niż 90% zalicza ziarno do I klasy przydatności browarnej. Klasę drugą stanowi ziarno o wyrównaniu nie mniejszym niż 85%, a trzecią – 75%. Dobrej jakości słód można uzyskać jedynie z ziarna wyrównanego jakościowo. Jednorodny materiał równomiernie pochłania wodę i jednakowo zachodzi w nim proces kiełkowania. Wyrównanie odnosi się nie tylko do wielkości, ale również do kształtu, jak i barwy. Ziarniaki określonej odmiany „identyczne” lub bardzo zbliżone pod względem tych cech są idealnym surowcem dla przemysłu piwowarskiego. Ziarno jęczmienia browarnego przed procesem słodowania kieruje się do frakcjonowania za pomocą sortownika. Najlepszą frakcją do słodowania jest frakcja zwana celną czy też techniczną. Charakteryzuje się ona grubością ziarniaków przekraczającą 2,5 mm. Słód otrzymamy z drobniejszych frakcji jest gorszy pod względem jakościowym (Gąsiorowski 1997d).


Urządzenie przeznaczone jest do określania celności i wyrównania ziarna jęczmienia browarnego oraz jęczmienia i owsa przeznaczonego do przetwórstwa.