Spotkanie robocze

Wizyta robocza w Soufflet Agro Polska Sp. z o.o.

 

W miesiącu styczniu 2015 roku odbyła się robocza wizyta w Soufflet Agro Polska Sp. z o.o. Firma Soufflet jest jednym z wykonawców projektu, a przede wszystkim potencjalnym użytkownikiem opracowanego systemu.

Udział w spotkaniu wzięli pracownicy naukowi zaangażowaniu w projekcie jak i doktoranci oraz magistranci z poszczególnych ośrodków naukowych. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo harmonogram jak i zakres badań. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznali się etapami produkcji słodu.