Badanie zintegrowanego systemu...

Zadanie 6

Celem zadania będzie wykonanie zdjęć ziarniaków jęczmienia oraz zanieczyszczeń mineralnych i organicznych z wykorzystaniem opracowanych technik obrazowania realizowanych w zadaniu "Opracowanie metod akwizycji....".


Podzadanie 6_1: określenie wymiarów geometrycznych oraz współczynników kształtu: Pomiar wymiarów geometrycznych zostanie wykonany z wykorzystaniem komputerowego systemu wizyjnego opracowanego w zadaniu 5. U

Podzadanie 6_2: pomiar tekstury obrazu rzutu ziarniaka oraz barwy: Pomiar tekstury rzutu ziarniaków zostanie wykonany z wykorzystaniem komputerowego systemu wizyjnego opracowanego w zadaniu 5. Metodyka obliczania tekstur została opracowana przez autorów projektu i opisana w publikacjach naukowych.

Podzadanie 6_3: Zostaną oznaczone cechy fizyczne ziarniaków zgodnie z metodyką opisaną w zadaniu 1.