Implementacja algorytmów...

Zadanie 5

Celem zadania jest implementacja i integracja algorytmów analizy obrazu w jednym programie z interfejsem graficznym. Zastosowane zostaną biblioteki procedur analizy obrazów, klasyfikacji danych i prezentacji wyników. W ramach zadania przeprowadzona będzie wstępna optymalizacja działania poszczególnych modułów programu. Ponadto, uzgodnione zostaną interfejsy sprzętowo-programowe, a program zostanie rozbudowany o elementy komunikacji z urządzeniami obrazującymi i wykonawczymi.


Implementacja i integracja algorytmów analizy obrazu w programie z interfejsem graficznym. Wykorzystanie środowiska programistycznego języka C++. Zastosowanie bibliotek procedur analizy obrazów, klasyfikacji danych i prezentacji wyników. Ocena działania całości oprogramowania. Zastosowanie programowania w języku niskiego poziomu umożliwi optymalizację czasową opracowanych algorytmów i efektywne wykorzystanie istniejących bibliotek przetwarzania i analizy obrazów. Zastosowanie interfejsu graficznego umożliwi łatwą obsługę przez użytkownika. Mierzalnym efektem będzie wynik walidacji, w tym ocena ekspertów oraz miary jakości klasyfikacji.

Rozpoznanie dostępnych interfejsów sprzętowych i programowych oraz narzędzi programistycznych do ich obsługi. Specyfikacja wymagań. Ocena możliwości integracji z algorytmami analizy obrazów. Testy komunikacji między urządzeniami obrazującymi i wykonawczymi a komputerem. Mierzalnym efektem będzie dokumentacja uzgodnionych interfejsów oraz wyniki przeprowadzonych testów.

Integracja oprogramowania z modułami sterowników oraz urządzeniem. Rozbudowa programu o moduł akwizycji danych obrazowych oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi. Testy wydajności obliczeniowej, synchronizacji, sterowania układu podająco-transportująco-rozdzielającego, układu akwizycji danych i układu wagowego.