Opracowanie metod akwizycji obrazów...

Zadanie 2

Opracowanie i ocena metod manipulacji i oczyszczania ziarna oraz obrazowania wielodziedzinowego ziaren zbóż w zakresie: 2D, powierzchni i tekstury, 3D oraz spektralnej.

 

Realizację zadania podzielono na pięć podzadań:

2.1. Metoda akwizycji obrazów 2D

Specyfikacja wymagań (rozdzielczość, głębia ostrości, etc.), metoda obrazowania, oświetlenie, detektor, obiektyw, wstępne przetwarzanie obrazów, metoda adjustacji/kalibracji układu optycznego. Projektowanie stanowiska akwizycji obrazów ze wspomaganiem symulacyjnym propagacji światła, opracowanie stanowiska badawczego, testy i optymalizacja.

2.2. Metoda skanowania powierzchni ziarniaków

Specyfikacja wymagań, metoda skanowania BRDF, oświetlenie, metoda adjustacji/kalibracji, projektowanie ze wspomaganiem symulacyjnym propagacji światła, opracowanie stanowiska badawczego, testy i optymalizacja.

2.3. Metoda skanowania przestrzennego ziarniaków

Specyfikacja wymagań, metoda skanowania 3D, algorytmy segmentacji i triangulacji obrazów, metoda adjustacji/kalibracji, projektowanie ze wspomaganiem symulacyjnym propagacji światła, opracowanie stanowiska badawczego, testy i optymalizacja.

2.4. Metody akwizycji spektralnej dla oceny parametrów technologicznych ziarniaków

Specyfikacja wymagań, metoda skanowania spektralnego (punktowa/powierzchniowa), metoda oświetlania, metoda adjustacji/kalibracji (przestrzennej, długości fali), projektowanie ze wspomaganiem symulacyjnym propagacji światła, opracowanie stanowiska badawczego, testy i optymalizacja.

2.5. Metoda transportu i separacji ziarna oraz automatycznej akwizycji obrazów wraz z oceną wagową

Specyfikacja wymagań, oczyszczanie, separacja wstępna, rozdział ziaren, transport w oknie pomiarowym, opóźnienie transportowe, rozdział/separacja, zapewnienie odporności na zakłócenia.