Opracowanie modelowego stanowiska...

Zadanie 4

Celem zadania jest opracowanie kluczowych modułów modelowego stanowiska automatycznej klasyfikacji i oceny technologicznej parametrów mieszanin ziarnistych wraz z integracją z modułami analizy i klasyfikacji obrazów, co umożliwi podjęcie badań weryfikacyjnych i optymalizacji w warunkach przemysłowych.

 

Modelowe stanowisko automatycznej klasyfikacji i oceny technologicznej parametrów ziarna będzie bazowało na metodach akwizycji opracowanych w ramach zadania 1 oraz algorytmach opracowanych w ramach zadania 3 i implementowanych w zadaniu 5. Specyfikacje wymagań oraz jakość uzyskiwanych wyników będzie zapewniana przez równoległe zadanie 6.

W ramach zadania o charakterze rozwojowym opracowane zostaną projekty: architektury systemu, układu podająco/transportująco/rozdzielającego, układu sterowania, układów akwizycji wielodziedzinowej, układów wagowych oraz modułów programistycznych zarządzania jakością (dostęp, archiwizacja/logowanie zmian w systemie, samodiagnostyka i samokalibracja), raportowanie, teleserwis i telemonitorowanie. Dobór materiałów i wykonanie układu mechanicznego i sterowania, implementacja algorytmów sterowania i zarządzania jakością.

Wykonane moduły mechaniczno-elektroniczne zostaną zintegrowane z podsystemami sterowania i przetwarzania obrazów. Przeprowadzona zostanie adjustacja i kalibracja układu akwizycji a następnie badania i optymalizacja stanowiska.