Pomiar właściwości fizycznych...

Zadanie 1

Celem zadania będzie wykonywanie oznaczeń właściwości fizycznych mieszaniny ziarnistej jak i podstawowego składu chemicznego. Oznaczenia te będę podstawą do opracowania algorytmów analizy obrazów cyfrowych oraz walidacji poprawności działania tych algorytmów. Większość oznaczeń zostanie wykonana zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion wydawanymi przez ISTA oraz Polskie Normy.

 

Podzadanie 1_1: oznaczenie wilgotności ziarna: Wilgotność nasion zostanie oznaczona wg - PN-ISO 712/2002

Podzadanie 1_2: oznaczenie gęstości ziarna w stanie zsypny, gęstości rzeczywistej: PN-ISO 7971- 2/1998

Podzadanie 1_3: oznaczenie wyrównania ziarna oraz składu frakcyjnego

Podzadanie 1_4: wyznaczenie masy 1000 ziaren

Podzadanie 1_5: identyfikacja zanieczyszczeń organicznych i mineralnych

Podzadanie 1_6: oznaczenie białka ogółe