Walidacja metody...

Zadanie 9

Celem zadania będzie przeprowadzenie pomiarów klasyfikacji i oceny jakości mieszaniny ziarnistej na stanowisku zrealizowanym w ramach zadania 7 oraz 8. Analizie zostanie poddane ziarno o już znanych parametrach technologicznych a wyniki zostaną porównane z danymi uzyskanymi z pomiaru na stanowisku badawczym. Końcowym efektem będzie wykonanie raportu porównawczego w formie wydruku. Będzie to końcowy test weryfikujący poprawność przyjętej metodyki powstępowania z mieszaniną w celu oceny jakości technologicznej ziarna jęczmienia browarnego.