Weryfikacja i optymalizacja oprogramowania...

Zadanie 8

Zadanie polega na zintegrowaniu wytworzonego oprogramowania z urządzeniem obrazująco-transportującosortującego oraz optymalizacji działania programu analizującego. Zadanie realizowane będzie poprzez dostosowanie działania programu do charakterystyk uzyskiwanych obrazów (rozdzielczość, zakłócenia). Mierzalnym efektem będzie (a) działające urządzenie, (b) wyniki badań laboratoryjnych. Badania zostaną zweryfikowane w warunkach rzeczywistych.

 

Dostosowanie działania programu do charakterystyk uzyskiwanych obrazów (rozdzielczość, zakłócenia). Mierzalnym efektem będzie działające urządzenie, wyniki badań laboratoryjnych. Badania działania stanowiska w warunkach rzeczywistych, nadzorowane testy klasyfikacji danych i sortowania. Subiektywna ocena działania systemu przez ekspertów. Optymalizacja algorytmów ze względu na jakość klasyfikacji. Mierzalnym efektem będą wyniki nadzorowanych testów sortowania ziarniaków oraz dokumentacja.