Weryfikacja i optymalizacja układu...

Zadanie 7

Celem zadanie będzie zintegrowanie wytworzonego oprogramowania z prototypem urządzenia obrazująco-transportując-osortującego oraz optymalizacja działania programu analizującego.  Zainstalowanie stanowiska w zakładzie przemysłowym pozwoli na ocenę dojrzałości opracowanego rozwiązania oraz identyfikację potencjalnych usprawnień.

 

Opracowane modelowe stanowisko automatycznej klasyfikacji i oceny technologicznej parametrów ziarna zostanie zainstalowane w Słodowni Soufflet Polska Sp. z o.o. Zainstalowanie stanowiska w zakładzie przemysłowym pozwoli na ocenę dojrzałości opracowanego rozwiązania oraz identyfikację potencjalnych usprawnień. Oczekuje się, że użytkowanie stanowiska w punkcie skupu jęczmienia umożliwi zebranie znacznej ilości danych, których analiza pozwoli na ocenę odporności opracowanej technologii na zakłócenia i wyznaczenie jej powtarzalności i odtwarzalności. Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę dojrzałości walidacyjnej metody dla zastąpienia dotychczasowego sposobu oceny parametrów ziarna